הוראת מדעים מפעילה

הוראת מדעים מפעילה ( active learning instruction ) היא שם הניתן לקבוצה מגוונת של גישות להוראת מדעים , שהמשותף לכולן הוא ההישענות על התאוריות של פיאז׳ה , ויגוצקי והוגים אחרים , שהזכרנו לעיל , ואלה שנציין להלן . כל הגישות האלה מחשיבות מאוד את התנסויות הלומדים עצמם . זאת לעומת שיטות אחרות , כגון הוראה פרונטלית , המתבססות בעיקר על העברת ידע המורה באמצעות הוראה מילולית והדגמות . בשיטת הלמידה המפעילה מוטל על המורים לאפשר לתלמידים לקנות דעת באמצעות התנסות פעילה שלהם בכיתה , במעבדה ובשדה . למידה פעילה כוללת תצפיות וניסויים , שהם רכיב הלמידה הקונקרטית ( . ( concrete experience הלמידה המפעילה כוללת גם התנסות מילולית : דיונים , שאלות , ויכוחים ודיווח ( ויגוצקי ) . מורים הנוקטים את שיטת הלימוד הזאת אינם זונחים לחלוטין את דרכי ההוראה המסורתיות , כמו הרצאות , הדגמות וסיכומים ( , ( Ausubel , 1968 שאותם הם משלבים בשיעור במידת הצורך , ומאתגרים את המונחים החדשים שנרכשו בשיחות הבהרה תדירות . במהלך הפעילות נוצרות מסגרות למושגים , החשיבה מתעשרת על ידי הבחנה בין דומה לשונה , נעשית הבחנה בממדים ובכיוונים ( ג...  אל הספר
מכון מופ"ת