סיכום עיקרי תאוריות הלמידה

עיקרי התאוריה משמעויות להוראה פוירשטיין : תאוריית ההשתנות הקוגניטיבית – הדגשת חשיבות התיווך האינטליגנציה אינה קבועה ויכולה להשתנות בעקבות תיווך הולם . תהליך הלמידה ויעילותה תלויים מעל לכול בתיווך ההולם של החברה הסובבת את הילד . המתווך מבסס את תהליך התיווך על הבנת תהליכי החשיבה של הלומד ושמירה על קריטריונים ברורים של תיווך ואמונה כי הצלחת תהליך הלמידה תלויה בו כמתווך . במהלך התיווך המתווך מתאים את התיווך ומבנה את הלמידה בהתאם לפונקציות החשיבה הנדרשות לתלמיד . הוא שומר על תיווך למשמעות ועל העברה בכל שלבי הלמידה . תוכני הלימוד תואמים את הגירויים הסובבים את התלמיד עצמו . תוכני הלימוד לקוחים מתוך עולם התלמידים , ולכן תורמים ליצירת הדדיות ולהעלאת המוטיבציה של התלמידים . כך קל יותר להתמודד עם קשיים בתהליכי החשיבה של תלמידים המתמודדים עם ליקויי למידה . בתהליכי התיווך נדרש המתווך ליצור העברה מן הנלמד לעולמו של התלמיד . תהליך זה מורכב בדרך כלל , אך בתחום המדעים הוא חלק מתכנית הלימודים הקיימת . על המתווך , המורה בדרך כלל , לתווך את משמעות הסביבה ללומד מתוך זיקה לתהליכי החשיבה המצופים ממנו .  אל הספר
מכון מופ"ת