הקונסטרוקטיביזם (ההבניה): התאוריה הקונסטרוקטיביסטית - מקאנט ועד וון גלזרפלד

מקור הקונסטרוקטיביזם הוא בפילוסופיה של קאנט ( . ( Immanuel Kant קאנט מבחין בין המציאות , שהיא לדעתו קיימת ללא ספק , ובין התפיסה של היחיד כפי שהוא חווה מציאות זו ( קאנט , . ( 1936 לדעת קאנט אין לנו ידע על המציאות עצמה , אלא התרשמויות ממנה בלבד . התרשמויות אלה מבוססות על התפיסה החושית של היחיד , מתפתחות בשכל בהדרגה ויוצרות בו מבנים של הכרה ( . ( mind קאנט טוען כי ידע זה , שנאגר בשכל האדם , מאורגן במערכים מובנים אשר חלק מהם , כגון תפיסות המרחב והזמן , טבועים בו מלידה . ג׳ורג׳ קלי ( Kelly [ 1956 ] , 1991 ) הרחיב את הרעיון של קאנט וטען שכל יחיד בונה את תפיסתו על המציאות בסביבה באופן ייחודי לו . התפיסות הנוצרות ייחודיות לכל אחד , הן מובנות ( constructed ) ומשמשות תשתית לכל קנייה והבניה של ידע נוסף . תפיסות פסיכולוגיות אלה של קלי תואמות את התאוריה של פיאז׳ה על ההתפתחות הבנויה על הטמעה והתאמה . כפי שתיארנו בתת-פרק הדן בגישת פיאז׳ה , אנו מעצבים את הבנתנו באמצעות התנסויות המתווכות בתפיסותינו ( החושית והמרחבית ) ועל פי הידע הקודם שלנו וההבנה שלנו אותו , כפי שהוא מיוצג במוחנו . הפירוש שאנחנו נותני...  אל הספר
מכון מופ"ת