רוברט מילס גאניה: תאוריית תנאי הלמידה – הדגשת אימון המיומנויות

רוברט מילס גאניה ( , ( Robert Mills Gagne , 1916 – 2002 פסיכולוג אמריקני , חקר במשך שנים רבות את תהליכי ההכשרה הצבאית של חיל האוויר האמריקני . במחקרים שערך בשנות החמישים והשישים של המאה ה - 20 במסגרת הצבא ומשרד ההגנה , פיתח גאניה תאוריה חדשה שקרא לה ״למידה מובנית״ ופרסם אותה ב - 1963 בספרו הידוע The conditions of learning ( תנאי הלמידה ) ( . ( Gagne [ 1963 ] , 1985 התאוריה מדגישה את הצורך בפיתוח מיומנויות למידה עיקריות של הלומד באמצעות חזרה על רצף מיומנויות קטנות המרכיבות מיומנות גדולה מהן . גאניה נשען על הגישה הביהביוריסטית בפסיכולוגיה וקובע כי למידה היא שינוי בהתנהגות , דהיינו קניית ״יכולת ביצוע״ או ״כושר ביצוע״ ; ״כושר מחקר״ או ״כושר לביצוע חקר״ ( . ( competency , capability לדעתו אפשר לכוון מראש את הלמידה היעילה בהבטחת ה״תנאים״ המתאימים וה״גירויים״ המתאימים . גאניה האמין שהלמידה לינארית , ובלשונו : ״מצטברת״ . בהדרגה נוצרים ״קשרי גירוי -- > תגובה״ היוצרים בסיס שעליו נבנים מושגים . המושגים מביאים לידי ״העברה״ ( , ( transfer והיא באה לידי ביטוי בלמידת כללים . הכללים מסייעים בלמידה של ...  אל הספר
מכון מופ"ת