מבנה הספר

בספר שבעה פרקים : ארבעת הראשונים הם בעיקרם פרקי תאוריה , ושלושת הפרקים האחרונים משלבים פרקטיקה ותאוריה ומדגימים מודל ייחודי של הוראת מדעים מפעילה לתלמידים עם ליקויי למידה . בפרק הראשון מוצגות תאוריות של למידה וחשיבה והקשר שלהן לגישות ההוראה שעליהן נשען המודל של הוראת המדעים המפעילה . תאוריות אלה ימוקמו במרחב שבין התנהגות ( ביהביוריזם וגישת גאניה ) , קוגניציה והכרה ( התאוריות של פיאז׳ה , ויגוצקי , אוזובל , פוירשטיין וגרדנר ) והבניה ( קונסטרוקטיביזם ) , גישה המתוארת בהתאם להתפתחות התאוריות מקאנט ועד דרייבר וון גלזרפלד ( וון גלזרפלד מייצג גישה קיצונית ורדיקלית ) . הגבולות בין תאוריות החשיבה , התאוריות הפסיכולוגיות - התפתחותיות ותאוריות הלמידה אינם חדים , והצגת התאוריות נעשית באופן שיאפשר להבין את עיקריהן ואת התפתחותן . בפרק השני מוצגות גישות מרכזיות להוראת מדעים , הנובעות מהתפיסות התאורטיות של התפתחות החשיבה והלמידה שהצגנו בפרק הראשון . כל גישה מציגה היבט אחר בהוראת מדעים , החל בהוראת הגילוי וכלה בתהליך התיווך . למרות החפיפה המסוימת וההשלמה שיש בין הגישות , נציג אותן בנפרד לפי התפתחותן הכ...  אל הספר
מכון מופ"ת