מבוא

בשנים האחרונות רווחת במערכת החינוך גישת הוראה המשלבת תלמידים עם צרכים מיוחדים בתוך בתי ספר רגילים , בעיקר בבתי ספר יסודיים ובחטיבות הביניים . אוכלוסיית התלמידים המשולבים במערכת החינוך הרגילה מאופיינת בעיקרה בתלמידים שיש להם ליקויי למידה , אולם משתלבים במערכת גם תלמידים שיש להם ליקויים חושיים ומוטוריים . ספר זה מציע עקרונות להוראת המדעים שיאפשרו פיתוח חשיבה בקרב כל הלומדים תוך כדי טיפול בליקויי הלמידה והתמקדות בצרכים הקוגניטיביים המיוחדים של תלמידים לקויי למידה . אנו מציעות למקד את דרכי ההוראה כדי שיענו על צורכי התלמידים המתמודדים עם ליקויי למידה ובד בבד יתרמו גם לשאר התלמידים . הצעתנו נובעת מתפיסתנו את מחויבותה של חברה הומניסטית לשלב את כל הלומדים באותה מערכת ובעיקר מהצורך החריף שהתעורר בעקבות תהליך יישום ״חוק השילוב״ ( דוח ועדת מרגלית , יולי 2000 ) והתיקונים הרלוונטיים לו ( משרד החינוך והתרבות , . ( 2002 מסגרת ההוראה נובעת מההשקפה שעל מנת להתמודד עם ליקויי למידה בתהליך ההוראה יש לשים לב למיומנויות שהוגדרו אצל התלמידים כלקויות , ולנסות לשפר אותן תוך כדי אימון , חיזוק ותיווך , ובאותה עת...  אל הספר
מכון מופ"ת