פתח דבר

בספר זה מוצגים רעיונות להוראת המדעים בכיתות הטרוגניות שמשולבים בהן תלמידים עם ליקויי למידה . הגישה המוצעת היא ללמד את כלל התלמידים בגישת הוראת מדעים מפעילה ( , ( active learning instruction התורמת לפיתוח מיומנויות תשתית ומיומנויות קוגניטיביות . השיטה מבוססת על תאוריות למידה ועל גישות בהוראת מדעים , ואלה נסקרות בהרחבה בפרקי הספר . במרכז גישת ההוראה המפעילה עומד עקרון הלמידה ההתנסותית . שימוש בהוראה מפעילה של מדעים הוא חלק טבעי מאימון ומתרגול המובילים לשיפור מיומנויות של תלמידים עם ליקויי למידה . טיפוח המיומנויות הלקויות נעשה במקביל להוראת התכנים המדעיים . הוראה מפעילה של תוכן מאפשרת פיתוח מיומנויות , כמו למשל ארגון של עצמים , תפיסות זמן ומרחב , אימון המוטוריקה ומעבר למיומנויות הדרושות לשם ביצוע פעולות במדעים כמו מדידה ודיווח . על פי המודל המוצע בספר , הפעילות צריכה להיות מכוונת למוכנות של התלמידים בכל שלב . מערך מגוון של אמצעי המחשה ציוריים ומילוליים מלווה את הפעלת התכנית על כל שלביה . מרבית הפעילויות המוצגות בספר זה נוסו והותאמו לעבודה עם תלמידי בית הספר היסודי , והן משמשות בסיס לפיתוח...  אל הספר
מכון מופ"ת