תוכן העניינים

פתח דבר ................................................................................................................ 7 מבוא ...................................................................................................................... 9 מבנה הספר .................................................................................................... 14 פרק ראשון | תאוריות פסיכולוגיות על למידה והתפתחות והשלכותיהן על הוראה בכלל ועל הוראת מדעים בפרט ........................................................... 17 מה בפרק ? ...................................................................................................... 17 הביהביוריזם : הדגשת ביטויי ההתנהגות החיצוניים ........................................ 18 רוברט מילס גאניה : תאוריית תנאי הלמידה – הדגשת אימון המיומנויות ...... 19 ז׳אן פיאז׳ה : תאוריית ההתפתחות הקוגניטיבית - הדגשת ההתנסות והפעילות של הלומד ..................................................................................... 22 לב ויגוצקי : תאוריית ההבניה החבר...  אל הספר
מכון מופ"ת