הוראת מדעים מפעילה טיפוח מיומנויות של תלמידים עם ליקויי למידה

טיפוח מיומנויות של תלמידים עם ליקויי למידה עדנה רובין ׀ ורדה בר ׀ היידי פלביאן הוראת מדעים מפעילה טיפוח מיומנויות של תלמידים עם ליקויי למידה עדנה רובין 8 ורדה בר 8 היידי פלביאן Active learning instruction : Cultivating the skills of pupils with learning disabilities Edna Rubin , Varda Bar , Heidi Flavian מחברות : ד״ר עדנה רובין , בית הספר לחינוך , המכללה האקדמית אחוה ד״ר ורדה בר , המחלקה להוראת מדעים , האוניברסיטה העברית בירושלים ד״ר היידי פלביאן , בית הספר לחינוך , המכללה האקדמית אחוה הוצאת הספרים של מכון מופ " ת : עורכת ראשית : ד " ר יהודית שטיימן עורכת אקדמית : ד״ר בתיה אילון עורכת טקסט ולשון : נורית ולק עורכת לשון אחראית : מירב כהן -דר עורכת גרפית ומעצבת העטיפה : אורית לידרמן תמונת העטיפה : / Thinkstock אימג׳בנק מסת " ב : -978 965 - 530 - 119 - 9 © כל הזכויות שמורות למכון מופ " ת , תשע " ו / 2016 טל ' : http : // www . mofet . macam . ac . il 03 - 6901406 דפוס : תירוש הוצאה לאור  אל הספר
מכון מופ"ת