נספח 1. הבנייתה וייצוגה של המציאות: השפעת הגל על מימזיס מאת אריך אוארבך

המחקה בעבודתו , הרי אין הוא יכול לשלול מן המציאות תכונה זו , שהיא מעצם - מהותה ) . 139 ההדגשות שלי ( . בעקבות הגל , גם אוארבך סבר שתמורות היסטוריות מקורן בהתעוררות הדרגתית של המודעות למצב האנושי . העמקת המודעות היא שמניעה את ההיסטוריה קדימה ; תבונה , חירות ואמת - האמת של התודעה - הגיעו לשיאן ברעיונות המהפכה הצרפתית לדידו של הגל , או ביצירות של הריאליסטים הצרפתים בני המאה התשע - עשרה לדעת אוארבך . בשנת , 1806 בעיצומן של מלחמות נפוליאון ) , ) 1803 – 1815 אשר הפיצו את רעיונות המהפכה הצרפתית ברחבי אירופה , הכריז הגל : " רבותי ! אנו חיים בעידן חשוב , בעיצומה של תסיסה , שבה הרוח זינקה קדימה , חרגה מצורתה המוחשית הקודמת ולבשה צורה חדשה " . כעבור שנה הוא כתב בנימה דומה : " לא קשה לראות כי זמננו הוא זמן של לידה ושל מעבר אל תקופה חדשה . הרוח קרע את עצמו מכל מה שהיה עד כה העולם של מציאותו ושל הדימוי שלו ; הוא עומד לדחוק את כל זה לעבר והוא . 25 הכותרת המקורית שנתן הגל לספרו פנומנולוגיה של הרוח הייתה 'המדע של ניסיון התודעה ' , כפי שעולה מן המהדורה הראשונה של הספר משנת . 1807 הגל סבר שאמת משמעה " שה...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד