אפילוג: גלות, פרשנות וניכור

לפיכך מקור חשוב בשביל השכל המעשי הוא ללמוד , צעד אחר צעד , ראשית לשנות את עמדתו לגבי דברים גלויים וחולפים , כך שלאחר מכן הוא יוכל להותירם מאחוריו לגמרי . האיש המוצא את מולדתו חביבה עליו הוא עודנו טירון רך נפש ; מי שכל ארץ דומה בעיניו כמולדתו הוא כבר חזק יותר . אך מושלם הוא האיש שהעולם כולו הוא בשבילו בבחינת ארץ זרה . רך הנפש קבע את אהבתו במקום אחד בעולם ; האדם החזק הרחיב את אהבתו לכל המקומות . אך האדם המושלם ביטל כליל את אהבתו ] לעולם [ . הוגו מסן ויקטור , Didascalicon , 1130 בקירוב ) ההדגשות שלי ( . בין השנים 1957 - 1947 נמנה אוארבך באמריקה עם קבוצה רבת מוניטין של אנשי רוח גולים דוברי גרמנית , אשר בלשונו של וולט ויטמן ) Whitman ( היו " מעצבי לשון בחופים אחרים " . כלולים בה בין השאר לאו שטראוס , הנס בארון , מקס הורקהיימר , תאודור ו' אדורנו , ארנסט קאסירר , ארנסט קנטורוביץ ' ) Kantorowicz ( וחנה ארנדט ) . ) Arendt לשונם ושפת המושגים של אנשי רוח אלה התעצבו במאבקים האידיאולוגיים והאינטלקטואליים בתקופה ספציפית , אומללה בהיסטוריה של גרמניה . אין תמה אפוא שכולם פיתחו פרשנות אידיוסינקראטית בת...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד