'שקיעת המערב' והתפוררות ייצוג המציאות

לתרבות יש נשמה , ואילו ציוויליזציה היא המצב המלאכותי ביותר שהאנושות מסוגלת לו ... ' שקיעת המערב ' היא בעיית הציוויליזציה , לא פחות ... ציוויליזציות הן המצבים החיצוניים והמלאכותיים ביותר ... אנו ] בני דורו של שפנגלר [ נולדנו כאנשי ראשית חורף הציוויליזציה המלאה , ולא בפסגתה המוזהבת של תרבות בשלה . . Oswald Spengler , Der Untergang des Abendlandes , 1918 בשנות מלחמת העולם הראשונה ולאחריה , באירופה שאיננה בטוחה בעצמה , שורצת אידיאולוגיות ודרכי חיים מלאי פורענות , פיתחו סופרים אחדים , שהצטיינו בחושם ובהבנתם , שיטה המתיכה את המציאות לבבואות תודעה רבגוניות ורבות משמעות . לא קשה להבין את התהוותה של שיטה זו באותה שעה . אוארבך , מימזיס הסופר בבחינת מספר על עובדות אובייקטיביות כמעט נעלם ; כמעט כל מה שנאמר מופיע כבבואה בתודעת נפשות הרומן ... למעשה דומה כאילו אין כלל נקודת השקפה מחוץ לרומן , שממנה אפשר להסתכל באנשים ובמאורעות שבו , כשם שאין כלל מציאות אובייקטיבית השונה מתוכן התודעה של נפשות הרומן . אוארבך , מימזיס את הפרק האחרון במימזיס , ' הגרב החום ' , יש להבין על רקע הסדר הטלאולוגי הכולל של אואר...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד