היסטוריה, פילולוגיה וייצוג המציאות: מימזיס, פרקים 19-2

כמובן ביחס לתפיסתו הטלאולוגית הייחודית של אוארבך ביחס לסוגה של היסטוריה ספרותית המבוססת על התפתחות הריאליזם . בפרק השלישי , ' מאסרושלפטרוסואלוומרס ' , דן אוארבך בפסקה מתוך דברי הימים ) Res Gestae ( מאת אמיאנוס מרקלינוס , Marcellinus ( , 391 - 325 / 330 לספירה בקירוב ( , אשר רשם בלטינית את תולדות רומא בשנים . 96 - 378 הקטע מתאר התקוממות של אספסוף ברומא , ואוארבך משווה אותו לקטעים אחרים מספרות העולם הקלאסי ומן המסורת היהודית - הנוצרית : מרקלינוס לעומת הירונימוס הקדוש ) , ) 420 - 347 אך בעיקר לעומת אוגוסטינוס הקדוש ) . ) 354 - 430 מרקלינוס , קובע אוארבך , " מציג תיאור חלקו מטופש וחלקו בלתי סביר של מציאות רגילה ומקובלת של מאורעות בחיי אנוש " ) , ) M , 44 ואילו תיאור קרב הגלדיאטורים בספר השישי של וידויים מאת אוגוסטינוס הקדוש שונה תכלית שינוי : " כנגד שליטתו הגוברת של האספסוף , כנגד תשוקה לא רציונלית וחסרת מצרים , כנגד קסם הכוחות המאגיים היה בידי התרבות הקלאסית המשכילה נשק השליטה העצמית " האינדיבידואליסטית , האריסטוקרטית , המתונה והרציונלית ) ; M , 50 ההדגשות שלי ( . לעומת זאת , מלחמתו של או...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד