מימזיס: מתודה וגישה

שעה שסטנדאל ובלזק נטלו אנשי יומיומיים מקריים הנתונים בנסיבות ההיסטוריות של זמנם והפכו אותם לנושא של תיאור רציני , בעייתי , ואף טראגי , הם פרצו את הכלל הקלאסי של הבדלים ברמות הסגנון , שלפיו המציאות המעשית והיומיומית יכולה למצוא מקום בספרות אך ורק במסגרת של סגנון נמוך או בינוני , כלומר של סגנון גרוטסקי קומי או כסגנון משעשע , נעים , קל ומהנה . ) אוארבך , מימזיס ( , 416 פתרון אשר נראה לי מספק ביותר מצאתי בחקר ההיסטוריה הסמנטית של המילה ' פיגורה ' . זו הסיבה שהשתמשתי במונח ' פיגורלי ' בכדי לציין את תפיסת המציאות בסוף תקופת העת העתיקה ובימי הביניים הנוצריים . ) אוארבך , מימזיס ( , 417 לעומת זאת נראה לי מועילה ויעילה יותר השיטה לתת לעצמי להיות מודרך על ידי כמה מוטיבים , אשר פיתחתי אותם בהדרגה וללא כל כוונה ספציפית , ולאחר מכן לבחון אותם בשורה של טקסטים אשר היו מוכרים וחשובים לי במהלך פעילותי כפילולוג . שכן מובטחני שמוטיבים יסודיים אלה בהיסטוריה של ייצוג המציאות ... ניתנים לגילוי בכל טקסט ריאליסטי נתון . ) אוארבך , מימזיס ( , 418 חוקרים רבים ציינו שאוארבך לא כתב מבוא הולם ושיטתי למימזיס ולא הצ...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד