מימזיס: צורה ותוכן

רק במכלול ההיסטוריה טמונה האמת , ורק בהבנת מהלכה השלם יכול אדם להשיגה . אוארבך , " תרומת ויקו לביקורת הספרות " ) 1958 ( כל מה שאנו הננו היום נעשה במהלך ההיסטוריה , ורק בהיסטוריה נוכל להישאר כפי שאנחנו ולהוסיף להתפתח מכאן ואילך ; תפקידו של הפילולוג , שממלכתו היא העולם של ההיסטוריה האנושית , להראות זאת כך שדבר זה ייטמע בחיינו ולא יישכח . אוארבך , ' פילולוגיה וספרות העולם ' ) 1952 ( הוא ידע יותר מדי על זמנו , וידיעה זו , אשר דוכאה פעמים כה רבות , צצה ועלתה שוב ושוב והסיטה את מהלך טיעונו מהמשחק החופשי של החומר בו הוא דן . דוויד דמרוש , ' אוארבך בגלות ' ) 1995 ( הבנת הצורה והתוכן של מימזיס תוכל לסייע בידנו להבין מה ביקש אוארבך להשיג בחיבור זה . בלב הספר ניצבת אמונה הומניסטית לפיה בני אדם מסוגלים להבין את ' המציאות ' , ההיסטורית , האמיתית . "היסטוריה היא מדע המציאות " ובתור שכזאת היא הנושא העומד ביסוד מימזיס ) . ) PW , 4 אנו יכולים אפוא לשנות את כותרת המשנה של מימזיס מ 'ייצוג המציאות בספרות המערב ' ל ' ייצוג ההיסטוריה בספרות המערב ' מבלי לפגום כלל במטרת אורבך , מפני שהוא משתמש במציאות ובהיסט...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד