הממשי, הרוח (geist) וההיסטוריה

מה שהוא תבוני הוא ממשי , ומה שהוא ממשי הוא תבוני . Was vern nftig ist , das ist wirklich ; und was wirklich ist , das ( ) is vern nftig היסטוריה היא המחשבה העוטה את צורת המאורעות או את הממשות המיידית של הטבע . מה שהוא תבוני הוא ממשי , ומה שהוא ממשי הוא תבוני . הגל , der Philosophie des Rechts ) פילוסופיה של המשפט ( ) 1821 ( ההיסטוריה של העולם היא המהלך הרציונלי וההכרחי של רוח העולם . הגל , הרצאות על הפילוסופיה של תולדות העולם ) 1823 - 1822 ( הרוח ) Geist ( איננה לאומית . היסטוריה היא מדע המציאות שהשפעתו עלינו היא המיידית ביותר , המעורר את נפשנו יותר מכול וכופה עלינו מודעות עצמית בכוח רב . זה המדע היחיד שמכוחו בני אדם ניצבים בפנינו בכל שלמותם . במילה היסטוריה צריך להבין לא רק את העבר אלא אף את השתלשלות המאורעות בכללותם ; ההיסטוריה מכילה אפוא את ההווה . אוארבך , " פילולוגיה וספרות העולם " ) 1952 ( המציאות , או הממשי , הוא מושג - מפתח בפילוסופיה הפילולוגית של אוארבך . הוא מגדיר ' ריאליזם ' כ " תיאור מוחשי של התנאים הפוליטיים והכלכליים של תקופה עכשווית " ) מימזיס , , ) 332 או כ " ייצוג רצי...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד