מימזיס - אפולוגיה על המסורת ההומניסטית היהודית-הנוצרית של המערב בימי סכנה, עריצות וברבריות נאצית

בבריחתם מאירופה הנאצית , בשל מצוקתם ומצבם הביש , ] גולים [ רבים כתבו ביקורת כמסר מוסתר בבקבוק שנשלח אל בני שיחם מקודם , אשר מקום שהותם ] באירופה [ לא היה ידוע וגורלם לא היה ברור . Emily Apter , The Translation Zone : A New Comparative Literature ) 2006 ( . ] אוארבך [ לא היה היחיד , לא בתשוקתו לברוא עולם לעצמו ולא בשאיפתו להפוך את עולם זה למוכר במקצת . גולים גרמנים רבים אחרים ערכו ניסויים דומים ביחס לעברם והגדירו את עצמם מחדש באמצעות העולם החדש שבראו לעצמם . אך לא פעם אירע שעולם זה לא היה חדש כפי שסברו . לא פעם המבנה החדש שיצרו דמה דמיון ניכר לעולם הישן . - Carl Landauer , ‘“ Mimesis ’ and Erich Auerbach ’ s Self "Mythologizing ) 1988 ( . מימזיס מאת אוארבך , כתב רנה ולק , מגלה " תמונות מציאות ממאות רבות והמון חברות אנושיות " . במובן זה " הספר מציג היסטוריה קצרה של המצב האנושי , " או של " יחס האדם למציאות " . אוארבך " מוביל אותנו על פני ההיסטוריה המערבית כולה ונוטע בנו תובנות עמוקות רבות ביחס לטבע האדם , מאבקו במציאות , האני שלו , בזמן ובהיסטוריה " . אמת , אך ספר זה הוא מעל לכול הצגה ויי...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד