פילולוגיה, טלאולוגיה והומניזם היסטוריציסטי

מימזיס הוא בסופו של דבר קינה על השוני והאחרות שראה ] אוארבך [ במערב . Michael Holquist , “ The Last European : Erich Auerbach as Precursor in the History of Cultural Criticism " ) 1993 ( . מימזיס הוא בצורה מודעת ספר שאדם מסוים , במצב מסוים , כתב בראשית שנות הארבעים . אוארבך , ' הערות נוספות על מימזיס ' ) . ) 1953 נסיבות חייו אחזו בו , טלטלוהו והטילו עליו ייעוד סגולי ובלתי צפוי ; הן עיצבו אותו באופן שהוכרח להיאבק עם המציאות בדרך שלא עשה זאת איש לפניו . אוארבך , מימזיס . המוטו משירו של מרוול מגלה בבירור את הרגע ההיסטורי שבו עיצב אוארבך את " ייצוג המציאות בספרות המערב " . כפי שטען היידן וייט ) , ) White תוכן הספר מושתת " על פיגורה ] הבטחה [ של ה ' פיגורליות' ] מימוש [ עצמה " , כפי שהיא מתבטאת ב " רעיון של ' מימוש ' הדרגתי של פיגורה זו " . במילים אחרות , כמו בשיר של מרוול , מימזיס עוסק בהבטחה ובקיומה , ומציג " את תולדות ספרות המערב כסיפור ' מימוש' ה ' פיגורה ' של הפיגורליות " . מכאן ש " כל ' ייצוג ' ] representation [ הוא גם ' הצגה '" ] , ] presentation ומושג המימוש ) Erf llung ( " חיוני ל...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד