התגלות באיסטנבול

עולם לשוני שקע ואבד לי , ומולדתי הרוחנית , אירופה , המיטה חורבן את עצמה . שטפן צוייג , מכתב התאבדות , 22 בפברואר . 1942 ] אדורנו היה סבור ש [ הבית היחיד העומד באמת ובתמים לרשות ] הגולים [ , אף כי בית רעוע ומט לנפול , היא הכתיבה . ) '' Edward Said . ' Reflections on Exile " ) 1984 אילו היה די זמן ודי מקום יכולת אז לסרב לי כל היום ... אבל תמיד אשמע מאחורי את הזמן במרכבתו שועט אלי , ולנגדנו מוטלים שטוחים מדבריות של נצח ענקי . אנדרו מרול , ) , ) Marvell " לגבירתו הסרבנית " , 1651 בקירוב . תרגם שמעון זנדבנק . כתיבת מימזיס מבוססת על מאורע רוחני מכריע בחייו של אוארבך - ההתגלות באיסטנבול . בשנת 1938 היה אוארבך אומלל והתלונן : "אני מורה שאינו יודע בדיוק מה עליו ללמד " , אך בשנת 1942 הוא מצא בגלות פשר ומשמעות לחייו . ראיות לכך ניתן מצוא בפרק האחרון של מימזיס , ' הערות נוספות על מימזיס ' ) “ Epilegomena zu " , ) Mimesis אותו הוסיף לספר בשנת . 1953 בחלק זה מודה אוארבך שמימזיס עוסק " בנקודת מחשבה ] ריאליזם [ , אשר יצרתי בסביבות שנת , " 1940 משמע בימי גלותו באיסטנבול , וכי הרעיון של " ריאליזם , המוצ...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד