גלות ופרשנות: המאבק נגד הפילולוגיה הארית והברבריות הנאצית

כל המציאות הגדולה והנוראה של ההיסטוריה . אוארבך , " ג ' מבטיסטה ויקו ורעיון הפילולוגיה " ) 1936 ( בעבודה שלי ... ניכרת מודעות רבה יותר למשבר של אירופה . אוארבך , שפה ספרותית והקהל שלה בשלהי הלטינית הקדומה ובימי הביניים ) 1958 ( ] אוארבך חי ב [ תקופה טראומטית שבה היו חיי הרוח בגרמניה כפופים לחלוטין לפוליטיקה . רק הקאנון ה ' ארי ' זכה להכרה ; מקורות יהודיים - סופרים מודרניים כגון היינה כמו גם פרשנות מקרא יהודית של אלפיים שנה כמעט - הוחרמו ונמחקו . Hartman , A Scholar ’ s Tale : Intellectual Journey of a Displaced ) Child of Europe 2007 ( מותר לי לדבר - אף על פי כן , אם גם בזהירות , בשמם של אותם מבני דורי , מיליונים מן הסתם , שיהדותם ניחתה בם פתאום , כמכוח איתני הטבע , והיה עליהם לעמוד בה בלי אלוהים , בלי היסטוריה , בלי אמונה משיחית לאומית . בעיניהם , לגבי , להיות יהודי פירושו לחוש בתוכך את משא הטרגדיה של אמש . על אמת ידי השמאלית חקוק המספר של אושוויץ ; קצר הוא לקריאה מן החומש ומן התלמוד , ובכל זאת יש בו מידע ממצה יותר . הוא אף מהימן יותר בתור נוסחת יסוד של הקיום היהודי . כשאני אומר לעצמי...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד