אריך אוארבך: חייו, זמנו ויצירתו

מניסיון חייו של אוארבך עולה שהאינדיווידואליות במובן של גורל צצה ועולה בהכרח מהעולם הטראגי של חיי היומיום . : ’ Hans Ullrich Gumbrecht , ‘“ Pathos of the Earthly Progress Erich Auerbach ’ s Everydays " ) 1996 ( . פרשה זו בחייו באה להראות שהוא ] סטנדאל [ הגיע לחשבון נפש ולידי כתיבה ריאליסטית שעה שחיפש מקלט " בספינה רדופת סערות " אך גילה שאין בנמצא כל נמל מתאים ובטוח לספינתו . אוארבך , מימזיס , ' בארמונו של די - לא - מול ' , עמ ' . 346 אריך אוארבך נולד בברלין ב - 9 בנובמבר . 1892 הוא היה בן יחיד במשפחת סוחרים יהודית פרוסית אמידה ומכובדת . " אני פרוסי ובן הדת היהודית " , כתב בשנת . 1921 אוארבך " נמנה עם הבורגנות הגבוהה היהודית - פרוסית האמידה , הליברלית וההומנית . אביו נשא את תואר הכבוד ' יועץ מסחרי ' ) , ) Kommerzienrat אשר העניקה גרמניה בתקופת הקיסר וילהלם לבעלי הון , תעשיינים ואנשי עסקים . 1 לגבי תולדות חייו וכתביו של אוארבך נעזרתי במחקרים להלן : . Jan M & Ziolkowski , “ Preface " to Auerbach , Literary Language Its Public , pp . ix - xxxix ; Geoffrey Green , Literary Criticism and the ...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד