פילולוגיה ואידיאולוגיה

] אוארבך [ איננו מניח את ההווה מאחור . חקר ההיסטוריה לא עוסק רק במה שטמון בחיק העבר בלבד אלא גם במה שהוא ממשי . Geoffrey Hartman , A Scholar ' s Tale : Intellectual Journey of a ) Displaced Child of Europe ) 2007 הצורך ליצור טקסטים אותנטיים בא לידי ביטוי שעה שחברה מכירה בעובדה שהשיגה רמת ציוויליזציה גבוהה , והיא שואפת לשמר את היצירות המרכיבות את המורשת הרוחנית שלה מפני פגעי הזמן . אוארבך , " ( Introduction aux י tudes de philologie romane מבוא לפילולוגיה של השפות הרומניות " ( ) 1949 ( את הברית הישנה כספר דתי חובה עלינו לבטל אחת ולתמיד . יחד איתו יקיץ גם הקץ על הניסיונות הכושלים של אלף וחמש מאות השנים האחרונות להפוך את כולנו ליהודים ברוח . אלפרד רוזנברג , מובא ב - Peter M . Head , “ The Nazi Quest for an Aryan Jesus , " Journal for the Study of the Historical Jesus , 2 2004 ( , p . 69 . ( בשנת 1949 כתב ליאו שפיצר ש " חיבורו המהולל של אריך אוארבך , מימזיס ... נכתב בידי גרמני גולה ללא כל טינה כלפי תנועות גרמניות בזמנו " . אמנם שפיצר " העריך מאוד את השכלתו ההומניסטית ) humanistische Bildun...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד