פילולוגיה והומניזם

מערכה כוללת ניטשה ] בגרמניה הנאצית [ למחיקת כל זכר ל " יהודיות " , כל סימן ל " רוח היהדות " , כל שריד לנוכחות יהודית ) אמיתית או מדומיינת ( בפוליטיקה , בחברה , בתרבות ובהיסטוריה . שאול פרידלנדר , גרמניה הנאצית והיהודים : שנות ההשמדה 2009 ( 1945 - 1939 ( הכתיבה של אוארבך היא בראש ובראשונה כתיבה של היסטוריון ומבקר תרבות כדוגמת יעקב בורקהרט ) Burckhardt ( ווהיא מבוססת על המסורת של תולדות האמנות ) Kulturgeschichte ( הגרמנית ; מתחת לפני השטח של הריחוק הלמדני והגינונים האריסטוקרטיים ניתן להרגיש בפאתוס , בדחף להיות מעורב , אשר נולד מתוך מחויבות לוהטת למגוון הדעות , להנחות היסוד ולערכים המשותפים של הציוויליזציה המערבית . ) Arthur R . EvansErich Auerbach as European Critic " ) 1971 הרעיון שאוארבך אינו אלא משקיף ניטרלי , המחויב ליחסיות ההיסטורית הקיצונית שלו בלבד , איננו נכון . Ren י Wellek , German , Russian , and Eastern European ) Criticism , 1900 - 1950 ) 1991 במבוא לספרו שפה ספרותית והקהל שלה בשלהי הלטינית העתיקה ובימי הביניים Literatursprache und Publikum in der ( ) lateinischen Sp ה tanti...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד