מבוא

הפילולוגיה עצמה , הענף של חקר הספרות המטפח יותר מכול ריחוק מאידיאולוגיה ועוסק בפרטים שהם נחלתם של קומץ יודעי ח " ן בלבד , יכולה דווקא להיות - וצריך לציין זאת שוב ושוב - פעילות פוליטית אותנטית . Mar ם a Rosa Menocal , Shards of Love : Exile and the Origins of ) the Lyric ) 1994 מעניינו של ההומניזם הזה ] ה " היסטוריציסטי " [ הוא לא רק בחשיפת חומרים ופיתוח שיטות מחקר , אלא למעלה מזה , בחדירה אל ובהערכה של החומרים האלה , כך שההיסטוריה הפנימית של האנושות - אשר עד כה יצרה מושג של אדם המאוחד בריבויו - תוכל להיכתב . מאז ויקו והרדר היה ההומניזם הזה מטרתה האמיתית של הפילולוגיה ; ובזכותו הפכה הפילולוגיה לתחום השולט במדעי הרוח . ההיסטוריה הפנימית של אלף השנים האחרונות היא סיפור תולדות האנושות הקונה לעצמה יכולת הבעה עצמית : זה מה שהפילולוגיה , דיסציפלינה היסטוריציסטית , עוסקת בו . ההיסטוריה הזו כוללת את הרפתקת התקדמותו האדירה של האדם להכרת מצבו האנושי ולמימוש הפוטנציאל הטמון בו . אוארבך , " “ Philologie der Weltliteratur ) פילולוגיה וספרות עולם ( , 1952 מחקר זה מבקש לנתח את חייו ומחשבתו של הפילולוג...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד