סדר הפרקים

רשימת הקיצורים 9 מבוא 11 הקדמה : 16 פילולוגיה והומניזם 16 פילולוגיה והיסטוריה 27 פילולוגיה ואידיאולוגיה 36 אריך אוארבך : חייו , זמנו ויצירתו 41 דנטה ו ' גילוי הייצוג האירופי של האדם ' 52 משבר הפילולוגיה הגרמנית : פילולוגיה ארית וביטול הברית הישנה 65 שתי תגובות למשבר הפילולוגיה הגרמנית : ארנסט רוברט קורטיוס ואריך אוארבך 85 גלות ופרשנות : המאבק נגד הפילולוגיה הארית והברבריות הנאצית 98 ' פיגורה ' - אפולוגיה על הברית הישנה בעידן של פילולוגיה ארית 105 התגלות באיסטנבול 123 פילולוגיה , טלאולוגיה והומניזם היסטוריציסטי 133 מימזיס - אפולוגיה על המסורת ההומניסטית היהודית נוצרית המערבית בעידן של סכנה , עריצות וברבריות נאצית 140 הממשי , הרוח ) geist ( וההיסטוריה 142 מימזיס : צורה ותוכן 151 מימזיס : מתודה וגישה 161 ' צלקתו של אודיסיאוס ' : מציאות , היסטוריה ואמת 168 היסטוריה , פילולגיה וייצוג המציאות : מימזיס - פרקים 188 19 - 2 שקיעת המערב והתפוררות ייצוג המציאות 256 אפילוג : גלות , פרשנות וניכור 271 נספח : 1 הבנייתה וייצוגה של המציאות : השפעת הגל על אריך אוארבך 281 נספח : 2 גלות וביקורת : על השימוש...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד