מפתח מחברים ואישים

אבודרהם דוד 146 אביגדוריס מנדל ( מהר " ם ) 228 אבן גבירול שלמה 287 , 234 , 232 אבן עזרא אברהם . 232 - 123 , 222 , 50 359 , 338 . 300 . 294 , 291 אבן פקודה בתיי 284 , 232 , 219 אבן תיכון שמואל 229 אבעל שלמה זלמן 23 אבעלסאהן אברהם אבא 182 אברהם בן דוד מפושקיירה — ראה ראב '' ד אברהם יהושע השיל מאפטא 91 אברהם צבי מפיטריקוב -155 154 אברמוביץ ' שלום יעקב ( מנדלי מוכר ססריס ) , 336 , 213 - 212 , 177 , 78 -370 369 , 364 . 361 , 359 - 356 אד " םהכהן 121- , 61 . 33 , 27 , 25 , 23 137 , 122 אדרת שלמה בן אברהם — ראה רשב "א אוירבאך מאיר 210 אובקלרק 231 אופק אוריאל 76 אותשטיץ יעקב 184 , 152 אורנשטיץ משה 79 א " ז ברמ " מ 202 אטינגר שמואל 247 . 241 , 215 אטקס עמנואל 242- , 44 , 43 , 37 36 213 אידלש שמואל — ראה מהרש "א איו " ב ממינסק 79  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן