רשימת המקומות שבהם נתפרסמו לראשונה הפרקים שעודכנו והורחבו בספר

- הרקע ההגותי וההיסטורי של הספרות העברית במזרח אירופה כמאה הי " ט / רברי האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים , כרך שמיני , ירושלים תש " ם , עמ , 200 - 187 ' לבירור יחסי של הגר " א מווילנה להשכלה בראשיתה - . הגר " א ונ " ה וייזל ' , הגר " א ובית מדרשו , בעריכת משה חלמיש , יוסף ריבלץ ורפאל שוח " ט , הוצאת אוניברסיטת בר אילן , רמת גן תשס '' ג , עמי . 205 - 197 יהערות לשירתו של החתם סופר במלאת מאה וחמישים שנה לפטירתו / מחקריס כספרות עם ישראל ובתרבות תימן . ספר היובל לפרופי יהודה רצהבי . בעריכת יהודית דישון ואפרים חזן , הוצאת אוניברסיטת כר אילן , רמת ק תשנ " א . עמי . 443 - 437 יעל שירתו הסכולסטית של אברהם ליב בנימינזון / ביקורת ופרשנות 29 ( תשנ '' ג ) , עמי . 66 - 51 נוסח אנגלי : , ' The Writings of Abraham LoebBenjaminson Introduction to The Writings of Abraham Loeb Benjaminson — A Facsimile Edition , Yehuda Fnedlander ( ed . ) , Harvard College . Library , geCambrid Mass . ( I 994 ) , pp . ix - xxvi mzDv הלכתיות ותפקודן בהתפתחותה של הסאטירה העברית החדשה ' , בד " ד [ בכל דרכיך דעהו ] " כתכ ע...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן