שקיעי הלכה ותפקודם בתשתית הסיפור 'והיה העקוב למישור' מאת ש"י עגנון

א > נו דומה עוסק כדבר להלכה לעוסק בו למעשה , שזכות המעשה מס " עתו להעמידו על האמת . ' וכותי פגישתי עם ש " י עגנון בביתר בסתיו תשי " ח , כשנארת לקבל ממני עיתק של עבודה שבתית שכתבתי בהיותי תלמיד בבית הספר התיכון העירוני הדתי בתל 2 אביב . מבין הסיפורים רהאנקרוטרת ששמעתי מפיו באותה פגישה , שנתארכה למעלה משעה , זכורה לי היטב אמירתו . כי יהרכ קוק זצ " ל ויוסף חיים כרנר ע "ה ( כך דקדק בתארים ) הפליגו בשבחו של הסיפור ' והיה העקוב למישורי / הערכתו של עסף חיים בתר נתיישבה לי , ואילו שבחי הסיפור בפי הרב אברהם 3 יצחק הכהן קוק נשארו תמוהים בעיני , הן לגבי המהדורות הראשונות של / ש " י עגבון , ' והיה העקוב למישור / אלו ואלו , ירושלים רתל אביב תשי " ג . עמי קיר . 2 פרק ממנה הופיע בדפוס באותה שנה . ראה : יהורה פרידלנרה ' הכלל והפרט בסיפורי עגנון / יובל שי , מאמרים לככלד שמואל יוסף עגנק בהגיען לשיבה ביום ט באב תשי " ח , ערוך כירי ברוך קורצוו " ל , רמת גן תשי " ח , עמ ' . 77 - 61 3 רב סרן מעיר על ש " י עגנון , שהזר והזכיר הערכתו של הרב קוק , כי הסיפור אין כל חציצה נעל וכץ מקור הקדושה , ( והיא אמירה . ו...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן