בינה לתועי רוח מענה להחברים 'מצדיקי הרבים'

עמי מאשריך מתעים ודרך ארחתיך בלעו . ( ישעיה ג , יב ] 3 סער בדול התחולל כימים האחרונים בבתי המדרש אשר בארצנו : הרבנים 4 למשמשיהם חרגו ממסגרותיהם , והלומדים והבחורים נזדעזעו מאחורי התנורים ; 6 5 בתחילה בא הרוח וישקשק בין החוח אשר בלבנון . ואחר יצא ויהי לרוח שקר 8 7 בפי הנהי צורכי דרבנן , הבטלנים השוכבים על ערשותם סרוחים , וימלאו בו 1 ההערות הממוספרות הן של המהדיר . והממומנות באותיות עיליות הן של יל " ב , ההערות של יל " ג מופיעות בסוף הטקסט . הניקוד החלקי כטקסט הוא ברובו של המהדיר , למעט המלים ביידיש ומלים ספורות שנוקרו בידי המחבר , ו על פי ישעיה כט , כר : - וירעו תעי רוח כיבה ורוגנים ילמרו לקת / 2 הכוונה למאמר ' מלחמה בשלום ' . שפורסם - בהשתדלות והוצאות החברים מצדיקי הרבים / חוברת ג , ווילנא תר " ל ( . ( 1870 3 על פי ירמיה כג , יט : ' הנה סערת הי חמה יצאה ומער מתחולל על ראש רשעים יחול ' . 4 על פי תחלים יח מוג ' בגי נכר יבלו ויתרגו ממסגרותיהם ' . י 5 הפועל ישקשק ' בפיעל יחיד אינו מצוי במקרא , ומופיע פעם אחת בהתפעל רבים בנחום ב . ה * ' בחוצות יתהוללו הרכב ישתקשקון בךחב 1 תי . ראה : כראשית ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן