מקומה של ההלכה בספרות ההשכלה היחס לרמב"ם כפוסק

א " ר אמי = גדולה דעת שנתנה בין שתי אותיות שכאמר [ שמואל N ב , ג ] מ אל דעות חי וכל מי שאין בו דעה אסיר לרחם עליו . בשני פנים שהם ארבעה מתמודדת ספרות ההשכלה העברית ממחציתה השנייה של המאה הי " ח ואילך עם ספרות ההלכה והפסיקה , בין שמושא ההתמודדות הוא הלכה מסוימת או קבוצת הלכות , וכין שההתמודדות היא עם המערכת הכוללת של ההלכה כביטוי לטוטאליות חיים מחייבת : ( א ) דרך העיון ההיסטורי — חקר השתלשלות ההלכה והתפתחותה על רקעה ההיסטורי . החברתי , התרבותי ואף הכלכלי ; עיון המוסט ער מהרה לדיון פובליציסטי אקטואלי , המביא ער לניתוקה של ההלכה מהקשריה , ( ב ) עיצוב בריוגי של אישי הלכה תנאים . אמוראים ופוסקים — הן כמוסת , כמנהיגות הראויה להערצה , והן כקריקטורה סאטירית הבאה לאפיין עולם שיש לדחותו . בשני צירים עיקריים נעה התמורדותה של ספרות ההשכלה עם ההלכה : הציר האחד , האפולוגטי , המאמץ הבלתי נלאה לכד / ק את עולם ההלכה מגקודת המבט של ה ' דעה ' על מגוון משמעויותיה במחשבה היהודית בימי הביניים 2 ובתפיסת ה ' השכלהי האירופית ; ואילו הציר השגי , המשחק המתוכנן היטב ו בבלי ברכות לג ע " א . ראה גם בבלי סבהדרץ צב ע...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן