קרקבן הגזול מחזה מעין המאורע בעיר מאהלוב על נהר דנעסטער

2 קם שארן בעיר , רעש ומהומה בחוצותיה יושביה אצים , רצים מגמת פניהם אל בית המטבחים , מדוע זה תהום הקריה \ ירוץ ההמון 7 הנפלה אש כאחד הבתים או החצרות 7 הגאר מי הדבעםטער וישטפו את בתי השפלה ? התפשר גנב או אנשי חיל באו העירה ? — לא , אין אחת מאלה ! במרחק כמאה צעדים מבית השוחט עומדות שתי נשים , פניהן , ידיהן ובגדיהן מגואלים בדם , שתיהן אוחזות בתרנגול 4 שחוט כל אחת ואחת תמשכהו אליה בזרוע כח וקללות נמרצות , חרפות , בדוקים ונאצות תצאנה חליפות מפיהן . ההמון על סביבן הולך הלוך וגדול 5 ואוהבי מהתלות בלעגי מעוג יציקו שמן על אש עברתן . 6 - מרוע זה חטמנייד כצלחת , זעלדעי — יקרא האחד — הכי אלתחמוליי — - ואת באנציע תחרישי ? — ישאל השני — השיבי מכה אל חיקה ! — - הסירי צעיפה מעליה — - החזיקי בצמת ראשה — הנשים שמעו לעצות היעיצות להן . באנציע אחזה בצמת זעלרע , וזעלרע הסירה את צעיף באגציע והציגה בראש פרוע . י - מדוע זה תריבנה ? — ישאל האחד , - לא אדע — יענה הנשאל . - הכי לא תראו , כי על דבר תרנגול תריבנה ? — יאמר השלישי , - הנני ראה , אך נפשי נכספה * לדעת את סבת המריבה — - את זאת לא ארע גם אני — 1 הכוונה ל...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן