בין לולב לקורקבן סוגיית 'לולב הגזול' במרקם של סאטירה שכוחה מן המאה הי"ט

צורות מתמונות שונות חן , באורח פרדוקסאלי , הצורה הימקובעת ' של הסאטירה ; סוגים אחרים > שמשו לה אמצעים . אהרן רתנפלר ( , ( 1916 - 1846 סחכר המקראה העברית המודרנית לילדים עך 2 שעשועים ' , שעליה נתחבבו קוראים רבים , נמנה עם חבורת המשכילים שפרסמו מיצירותיהם ב ' השחר ' בעריכת מייסדו pD סמרלנסקין ( , ( 1885 - 1842 ' השחר החל להתפרסם בשנת , 1868 והופיע עד , 1884 ושימש אכסניה מכובדת לסאטירה העברית החדשה במאה התשע עשרה במגוון של סוגות ספרותיות : 1 רומאן סאטירי , סיפור קצר סאטירי , סאטירה אפיסטולרית , שיר סאטירי רפארודיה סאטירית של טקסטים קאנתיים שךנים . את הסאטירה שנתפרסמה כיהשחר ' ניתן לכנות גל רביעי של הסאטירה העברית החדשה , לאחר שלושת הבלים הקודמים ! הראשון — הסאטירה העברית כגרמניה כשלהי המאה השמונה עשרח ; השני — עם הופעת יצירותיהם של יוסף פרל , יצחק ארטר , 1 ראה ! Ala stair Fowler , Kindsof Literature — An Introduction to the Theory of 4 Genres and Modes , Cambridge , Massachusetts 1982 , p , 110 : Diversity of forms is yparadoxicall the fixed form of satire . It may use other kinds as * , ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן