על שירתו הסכולאסטית של אברהם לייב בנימינזון

Habent sua 11 be ! li [ ספר ספר וגורלו ! סוגיה מוזנחת למדי בחקר הספרות העברית החדשה היא יצירתם של רבנים ותלמידי חכמים לא משכילים כתקופת ההשכלה העברית , למעט חקר הסיפור החסידי , שזכה לתנופה של ממש . הרי שמעט מארד תשומת לב הוסבה לאותן יצירות שנתחברו בידי חובשי בית המדרש , שהציצו אמנם לעולמה של ההשכלה 2 העברית והאירופית אבל נשארו נאמנים למסורת אבותם . יצירות אלו הן חלק אינטגראלי של הספרית העברית החדשה , שהרי ' שלושת זרמי הספרות העיקריים — של תנועת ההשכלה . תנועת החסידות , תנועת המתבגרות — יובקים מעבר לגילויי ביגרדיהם ממסתרי שרשים . משותפים , ביתר דיוק : משורש אחד , ונפגשים בסופם בצמרת אחת . ושעל כן הספרות של שלושתם , היא היא 3 הספרות העברית החדשה / ראשית חינוכם של סופרי ההשכלה לא היתה , כידוע , בתגועת ההשכלה , אלא בתנועות החסידות והמתנגדות , ורשמיה של 4 מורשתם הרוחנית מוטבעת היטב ביצירותיהם . הסופרים העבריים קלטו משחר 1 טלנטיא 1 וס מאוריס ( המאה השנייה לספירה ) . ' על מלים . הברות ומשקלים , 2 ראה : יהודה פרידלנרר , ' בעיות יסוד בביקורת וכמהקר על םסרות ההשכלה / בתוך : נורית בוכרין ( עורכת...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן