לבירור יחסו של הגר"א מווילנה להשכלה בראשיתה הגר"א ונ"ה וייזל

וידבר יחזקיוזו על לב כל הלוים המשכילים שכל טוב לחי . ( דברי וזימים נ , ל , כב ) זת השער לה ' משכילי עם יבאו בו . ( י ' סטנוכ )' והיה עם משכיל ובלשונם שיחה , ( י " ל גורדון ) * ההשכלה L GttT | בהיסטוריוגראפיה ובחקר הספרות העברית כערך , כתנועה חברתית תרבותית ובתקופה , הצד השווה בשלוש הקטגוריות הללו הוא התפתחותן הדינאמית . אץ לטשטש , למשל , את ההבדלים המהותיים בין ההשכלה כערך או כתנועה בגרמניה בשלהי המאה היי ' ה לזו שבגליציה אר כליםא במאה הי " ט , בץ ההשכלה הנאיבית בחינת ' השכלת גשר ' או 'השכלת 3 מנוף ' לבין ההשכלה הרדיקאלית הלוחמת . כל החגוונות או התפתחות נושאת עמה את חותם זמנה ומקומה , על מכלול הגורמים ההיסטוריים וזרמי השפעה שתים , מבית ומחוץ , שתרמו לעיצובה . הערך ' השכלתי יכול להיות קשור קשר בל יינתק לאמונה הדתית ולמצוותיה ( דברי הימים ) או מנותק מהן לחלוטין ( י " ל גורדון ) או נע בץ שני הקטבים הללו ( יצחק סטנוב ) . 1 יצחק סטברב , משלי אסף , ברלין תקמ " ט - . 1789 ד $ יב . ב יהודה לייבבוררון . ' הקיצה עג " 7 ( תרכ " ג - . &»( 63 כלכתכייל " ג , שירה . תל א ביב תש ט '' ז . עמי יו , 3 ר...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן