מבוא הרקע ההגותי וההיסטורי לספרות העברית במזרח־אירופה במאה הי"ט

והגרת לבי תבונות , אטת למשל אזני ' פררקסרר רב סדן , זכרו לברכה , מבני העלייה המועטים שברירית האחרונים , שקד יותר מארבעים שנה על חקר הספרות העברית החדשה . את שיטתו המקורית והייחודית פיתח לראשונה בחיבורו יעל ספרותנו — מסת מבוא / 2 שנתפרסם כחוכרת נפרדת בשנת תש " י , ושב וסיכמה בחיבורו יעל ספרותנו — מסת חיתום / שנתפרסם בשנת תשל " \ 1 בשתי המסות הללו הבליט דכ סדן את העובדה , שהספרות העברית החדשה במערב אירופה ' לא התמידה בה אלא דור או דור ומחצה , שלאחריהם נעלמו גם הסופר העברי גם הקורא העברי / ואילו הספרות העברית כמזרח אירופה הלכה ונתפתחה ער למיגור משטרו של הצאר 1 תהלים מט , ד - ה . 2 רב סרן , על ספרותנו — מסת מבוא , ירושלים תש " י [ להלן : מסת מברא ] , דב סרן כרתכ בהקדמתו : ' ביסור חיבורי זה ניתן חלק הרצאותי בסמינאר הזד לסמינר למדריכי עליית הניער בירושלים ] באביב תש " ז , ופרסומו נדחה עם מצור ירושלים ומלחמתה / בהדפסה השנייה של המסה ( בתוך : אבני בדק , תל אביב תשכ '' ב , עם' 66 - 9 ) צוין התאריך אניכ תש " ז , שלושה פרקים של המסה נתפרסמו עור קורם , בהמשכים , תחת כותרת שונה ; ראה : ' על תחומי ס...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן