תוכן העניינים

פתח דבר 11 מבוא ; הרקע ההגותי וההיסטורי לספרות העברית במזרח אירופה במאה הי " ט 17 לבירור יחסו של הגר '' א מווילנה להשכלה בראשיתה : הגר " א ת '' ה וייזל 35 הערות לשירתו של החתם סופר ; הלכה מלגו והשכלה מלבר 45 על שירתו הסכולאסטית של אברהם לייב בנימינזון 56 בין לולב לקורקבן / סוגיית ' לולב הגזול ' במרקם של סאטירה שכוחה מן המאה הי " ט 76 קורקבן הגזול : מחוה מע > ו תמאורע בע > ר מאחלוב על נהרדנעסטער 83 עכבות הלכתיות ותפקודן בהתפתחותה של הסאטירה העברית החדשה 93 מקומה סל ההלכה בספרות ההשכלה ; היחס לרמב "ם כפוסק 120 מעמדה של ' אמונת חכמים ' בסאטירה העברית במאה התשע עשרה 138 >* ודה ל « ב גורדץ ( 179 ( 1892 - 1830 הפולמוס הסאטירי - בין יל '' ג לרבני ליטא ? עיון משווה בכתבי פולמוס 181 בזכותן של הרבנים 194 ביכה לתועי רוח מענה להחברים ' מצדיקי הרבים ' 205 מאמר מלחמה בשלום 276 שמואל יוסף עגנץ ( 323 ( 1970 - 1887 שקיעי הלכה ותפקודם בתשתית הסיפור עהיה העקוב למישור ' מאת ש " י עגנון 325 המארג הסאטירי בסיפורים ' הצפרדעים ' וימזל דגיםי מאת ש " י עגנון 336  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן