בין הלכה להשכלה

יהודה פרידלנדר בין הלכה להשכלה מקומן של סוגיות הלכתיות במרקם סוגות ספרותיות יהודה פרידלנדר בין הלכה להשכלה מקומן של סוגיות הלכתיות במרקם סוגות ספרותיות הוצאת אוניברסיטת בר אילו , רמת "גן  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן