מפתח השמות והעניינים

ערכה יעל ולדמן אבדות אזרחים : באלימות קונטרה -מהפכנית ; 119 ארמנים ; 68 במלחמת האזרחים ברוסיה ; 120 במלחמת העולם הראשונה ; 105 , 66 , 64 במלחמת העולם השנייה , 347 , 346 - 345 , 343 , 342 , 336 - 335 449 , 351 , 350 - 349 , 348 במלחמת העולם הראשונה , 65 , 64 , 63 : 183 , 108 - 107 , 105 אוסטרים , 65 , 64 ; 70 , 68 , 66 איטלקים ; 150 , 107 , 76 בריטים ; 107 , 77 , 73 , 71 , 70 גרמנים ; 107 , 77 , 76 , 73 , 72 , 71 , 70 , 69 , 64 טורקים ; 103 , 67 , 66 יחס החיילים אליהן ; 80 - 79 סרבים ; 66 צרפתים , 69 ; 77 , 72 , 70 בקרבות הסום ; 93 , 80 , 70 רוסים 107 , 80 , 70 , 68 , 65 , 64 במלחמת העולם השנייה : 343 , 335 בריטים ; 335 גרמנים ; 386 , 340 , 335 סובייטים ; 335 פולנים ; 335 צרפתים 335 במלחמות מודרניות 55 אבטלה 166 באיטליה 224 ביטוח אבטלה 166 בבריטניה , 208 , 206 , 205 , 166 , 107 220 בגרמניה , 207 , 206 - 205 , 203 , 199 227 , 208 והיחס לנשים עובדות 209 והיציאה מהמשבר 227 , 222 , 220 מצעדי רעב 220 והמשבר הכלכלי הגדול , 204 , 203 223 , 209 , 208 , 207 , 206 - 205 וסובלנות חברתית 209 אבסורד...  אל הספר
עם עובד