קראו בכותר - לגיהינום ובחזרה : אירופה  1914 - 1949