ביבליוגרפיה נבחרת

מה אורכה של שרשרת ? זה פחות או יותר אורכה של ביבליוגרפיה על אירופה במאה העשרים . מכאן שהרשימה שלהלן היא נבחרת ומוגבלת לחיבורים שמצאתי בהם עניין ותועלת בכתיבת ספר זה . היא כוללת מעט מונוגרפיות מחקר בתחומים מוגדרים ומאמרים בכתבי עת מלומדים , אף כי אלה גם אלה הם אבנים חיוניות לבניין כל הידע ההיסטורי . לא כללתי ברשימה יצירות סיפורת , אף כי יש בהן כאלה השופכות אור חשוב על התקופה . התמקדתי בחיבורים כלליים , בייחוד בשפה האנגלית . ברבים מהם יש רשימות ביבליוגרפיות מפורטות על ארצות או על נושאים מוגדרים . החיבורים שנטלתי מהם ציטטות קצרות של בני הזמן מצוינים בכוכבית . ספרים באנגלית Abelshauser , Werner , Faust , Anselm and Petzina , Dietmar ( eds ) , Deutsche Sozialgeschichte 1914 – 1945 , Munich , 1985 . Adamthwaite , Anthony , Grandeur and Misery : France ’ s Bid for Power in Europe , 1914 – 1940 , London , 1995 . Addison , Paul , The Road to 1945 : British Politics and the Second World War , London , 1975 . , * Aldcroft , Derek H ,. From Versailles to Wall Street 1919 – 1929 Harmondsworth , 198...  אל הספר
עם עובד