8 גיהינום עלי אדמות

נדמה לנו שאנו חווים קריסה מוחלטת של התפתחות האנושות , קריסה מוחלטת של האדם כיצור רציונלי . הדה מרגוליוס - קובאי ( , ( Margolius Kovaly " תחת כוכב אכזר : חיים בפראג " , 1986 ( 1968 – 1941 ) למיליוני אירופים הייתה מלחמת העולם השנייה הדבר הקרוב ביותר לגיהינום עלי אדמות , אף יותר מזו הראשונה . מספר המתים בלבד - יותר מארבעים מיליון נפש באירופה לבדה , פי ארבעה יותר ממספר המתים במלחמת העולם הראשונה - נותן מושג על גודל הזוועה . האבדות עלו על כל דמיון . ברית המועצות לבדה איבדה יותר מ - 25 מיליון מאזרחיה . מספר ההרוגים בגרמניה נאמד בשבעה מיליון , ובפולין - שישה מיליון . אך אין די בנתונים עצמם כדי לתאר כראוי את הסבל הנורא ואת הייסורים שהיו מנת חלקן של אין - ספור משפחות . הם אף לא מבהירים את המשקל הגאוגרפי של האבדות הקשות מנשוא . מערב אירופה נחלצה מהסיפור בקלות יחסית . בבריטניה ובצרפת היה מספר ההרוגים קטן הרבה יותר מהרוגי מלחמת העולם הראשונה . סך כל הנופלים בצבאות בעלות הברית במלחמת העולם השנייה היה מעט יותר מ - 14 מיליון . חלקה של בריטניה ( ושל מושבותיה מעבר לים ) בנתון הזה היה כחמישה אחוזים וחצי...  אל הספר
עם עובד