.30 “פנו את הדרך לתכנית מרשל", זו הייתה ססמת כרזה לתכנית הסיוע של האמריקנים. התכנית הייתה לסמל הדרך לרווחה ולשגשוג במערב אירופה. סטלין דחה את התכנית למזרח אירופה.