.29 קבוצת גרמנים מחבל הסודטים במצב רוח מרומם להפתיע סמוך לליברץ (רייכנברג) בצ'כוסלובקיה ב-6 במאי .1946 אולי הם חשבו שהגרוע מכול מאחוריהם כאשר המתינו להישלח לגרמניה. הם היו בין שלושה מיליון גרמנים שגורשו מצ'כוסלובקיה, בדרך כלל גירוש אכזרי ביותר, עד סתיו .1947