.28 תצלום סובייטי של חורבות ורשה בסיום מלחמת העולם השנייה. “כאן מקום קבורה. כאן המוות", העירה פולנייה אחת למראה העיר החרבה.