.26 כרזת תעמולה אנטי-בולשביקית למען “שירות עבודת חובה" (service du travail obligatoire) בצרפת ב-.1944 הססמה: “כל שעת עבודה בגרמניה היא אבן בסוללת המגן של צרפת". אך חובת העבודה הייתה שנואה, ומגויסים רבים נמלטו לשורות תנועת ההתנגדות הגדלה והולכת.