.25 אסירים במחנה הריכוז מאוטהאוזן באוסטריה, ,1943 נאלצים לסחוב גושי בזלת גדולים במעלה 186 מדרגות לקצה המחצבה.