.24 טור אין-סופי של חיילים גרמנים, איטלקים והונגרים נופלים בשבי הצבא האדום בראשית ,1943 לאחר קרב סטלינגרד.