.23 כרזת גיוס ללגיון הנורווגי של הוואפן אס-אס, ככל הנראה בתקופה שהוקם הלגיון, ב-29 ביוני .1941 הססמה: “נגד האויב המשותף - הבולשוויזם".