.21 חברי יחידת תעמולה גרמנית מצלמים ציוד מלחמה נטוש של בריטניה לאחר שכוחות בעלות הברית אולצו לפנות את דנקרק בסוף מאי .1940