.20 פולנים נתונים לשמירת שומרים גרמנים בסתיו ,1939 ככל הנראה לקראת שיגורם לעבודה בגרמניה - ולגורל לא מעורר קנאה.